Chính sách Bảo mật của VNRE (Viet Nam Real Estate)

Chúng tôi tại VNRE cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật sau để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký trên VNRE. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email và một số thông tin khác. Các trường thông tin bắt buộc sẽ được đánh dấu sao (*). Việc cung cấp thông tin là hoàn toàn tùy ý, nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập vào một số tính năng của dịch vụ.
  2. Sử dụng cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookies là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được gửi từ máy chủ web và lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookies để nhận dạng và theo dõi thông tin về bạn, cũng như để cung cấp các tính năng nhất định.
  3. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để điều hành, cải thiện và cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để liên lạc với bạn, gửi thông báo và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  4. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu theo quy định pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.
  5. An toàn thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua trang web hoặc thông tin liên lạc qua Email: [email protected]

Trân trọng,

Ban biên tập VNRE (Viet Nam Real Estate)