Lưu trữ Danh mục: Quy Hoạch

Đô thị hơn 1.500ha vừa được Thanh Hoá duyệt quy hoạch?

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung

Bắc Giang sắp có thêm 2 cụm công nghiệp hơn 112ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch

Quảng Nam vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch tương đương đô thị loại II

Tổng Quan Quảng Nam vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch tương đương đô thị